PLAN RESCATE AUTONOMOS- consellería de emprego e Igualdade